Tiroid Bezi Kanseri

taklaci09

Global Mod
Global Mod
Tiroid bezi boynun ön kısmında nefes borusunun her iki tarafına yerleşmiş bir doku olup, tiroid hormonlarının üretimini sağlar. Tiroid hormonları fetal beyin gelişimi ve iskelet maturasyonu için gereklidir. Erişkinlerde ise bedenin metabolik suratının ayarlanması için elzemdir. Tiroid hormonlarının üretimi hipofiz ve hipotalamus bezlerinden salgılanan hormonlarla denetim edilir.

Tiroid kanseri için risk faktörleri iyonize ışınıma maruz kalma (boyun bölgesine öteki bir sebeple ışın tedavisi almak yada ışınım kazası gibi), ailede tiroid kanser hikayesi, genetik (MEN-2) ve bayan cinsiyettir.

Tiroid kanserleri diferansiye kanserler (papiller kanser (% 80), foliküler kanser (% 10)), indiferansiye kanserler (medüller kanser (% 5), anaplastik kanser (% 1)) ve başkaları (lenfoma, sarkoma, metastaz) olarak 3 kümeye ayrılabilir. Teşhis ve tedavi yaklaşımı misal olsa da farklılıklar da mevcuttur.

Tiroid kanseri belirtileri boyun tiroid bölgesinde kitle (tiroidde nodül), uzunluğunda büyümüş lenf nodu ve ileri evrelerde tutuluma bağlı ses değişiklikleri, yutma ve nefes almada kuvvetliktür. Tiroid hormon düzeyleri ekseriyetle olağandır.

Tiroid bezinde fizik muayene ile nodül tespit edildiğinde ultrasonografi ile kıymetlendirme yapılmalı, tiroid hormon düzeyleri değerlendirilmelidir. Nodülün varlığı gösterildikten daha sonra ise ince iğne aspirasyon biyopsisi ile doku tanısı ile kıymetlendirme yapılmalıdır. bir daha tiroid nodüllerinin kıymetlendirilmesi hedefiyle tiroid sintigrafisi yapılabilir. Büyük ve fikse tümörlerde bilgisayarlı tomografi ve MR ile inceleme gerekebilir.

Tiroid kanserlerinin temel tedavisi cerrahi olup cerrahide tiroidektomi ile birlikte gerekirse lenf nodları çıkarılmalıdır. Cerrahi tedavi daha sonrasında ise tümörün tipine nazaran radyoaktif iyot tedavisi (papiller ve kısmen foliküler kanserlerde) düzenlenebilir. Radyoterapi ise çıkarılamayan tümörlerde yahut kemik metastazlarına uygulanabilir.
 
Üst