Göğüs Kanseri

taklaci09

Global Mod
Global Mod
Meme kanallardan (ductus) ve süt üreten bezlerden (lobül) oluşan bir dokudur. Ergenlikte hormonal ihtarlara bağlı olarak büyümeye başlar ve gelişim gebelik sürecine kadar tamamlanmaz.

Meme kanseri için risk faktörleri bayan cinsiyet (erkeklerde % 1), erken yaşta birinci adeti görme (menarş) ya da geç menapoz üzere sebeplerle östrojene uzun periyodik maruziyet ya da doğum yapmama üzere menstüral siklus sayısını artıran durumlar, geç yaşta doğum yapma, emzirmeme, obezite, yüksek yağ içerikli besin tüketimi, alkol kullanması, iyonize ışınım ve ileri yaştır.

Ailede göğüs kanseri öyküsü olanlarda göğüs kanseri riski artmıştır. bir daha BRCA-1 ve BRCA-2 gen mutasyonları göğüs kanseri riskini artırır. Orta seviyede antrenman ve uzun laktasyon dönemi (uzun periyodik emzirme) menstural siklusu azalttığından göğüs kanseri riskini azaltır. bir daha tam vakitli hamilelik (9 ay) göğüs kanseri riskini azaltır.

En sık görülen göğüs kanseri tipleri invaziv duktal kanser (% 80) ve invaziv lobüler kanserdir (% 10). Öbür görülen tipler ise medüller kanser, tubuler kanser, müsinöz kanser, papiller kanserdir. Tüm bu alt tipler farklı ilerleme suratlarına ve tedavi yaklaşımına sahiptir. Bazal membranı aşmadan erken yakalanan tipler ise duktal karsinoma insitu (DCİS) ve lobüler karsinoma insitu (LCİS) olarak isimlendirilir.

Meme kanserinin belirtileri göğüste kitle, büyüme yahut asimetri, göğüs başında içeri çökme ya da yer değiştirme, göğüs cildinde kızarıklık yahut ülserasyon ve koltuk altında kitledir. Göğüs başından bilhassa kanlı akıntı değerli bir bulgudur. Hastaların yarısında ise fizikî bir bulgu yoktur. Ağrı ise çoklukla benign (iyi huylu) hastalıklarla bağlantılıdır.

Meme kanseri ileri evre haline gelene kadar belirti vermeyebilir, bundan dolayı erken teşhis çok değerlidir. Erken teşhis maksadıyla tarama programları uygulanmakta, konutta kendi kendine muayene halleri öğretilmekte ve 40 yaşından itibaren her bayana göğüs muayenesi ve görüntüleme halleri uygulanmaktadır.Kullanılan görüntüleme halleri mamografi, göğüs ultrasonografisi, duktografi ve göğüs MR’dır. Görüntülemelerde kuşkulu lezyonlar tespit edilirse biopsiler (iğne biopsileri yahut cerrahi biopsiler) yapılabilir.

Meme kanserinin tedavisi kanserin evresi ile alakalıdır.

Cerrahi seçenekler göğüs esirgeyici cerrahi yaklaşımlar (Lumpektomi, Lumpektomi + aksiller diseksiyon, sentinel lenf nodu örneklemeleri, sterotaktik eksizyon (telle işaretleme)) ve göğsün korunmadığı cerrahi yaklaşımlardır (modifiye radikal mastektomi gibi). Göğüs gözetici cerrahiler daha sonrası radyoterapi uygulanması rutinken göğsün korunmadığı cerrahi teşebbüslerde ise radyoterapiye patolojik kıymetlendirme daha sonrasına göre karar verilir. Kemoterapi ve hormonoterapiye ise bir daha patolojik değerlendirmelere nazaran karar verilmektedir.
 
Üst